Typo3
Work your way out of the maze of careers
Develop your talents!

IfT Institut für Talententwicklung - firma

Cílený kontakt s 400.000 žáky (15 - 18 let)

IfT Institut für Talententwicklung se sídlem v Berlíně pořádá již 13 let vzdělávací veletrhy pro žáky – nyní s 80 kancelářemi ve všech regionech v Německu. IfT zprostředkovává pro univerzity, odborné školy a společnosti cíleně připravené kontakty s žáky ve věku 15 až 18 let, kteří mají zájem o studium nebo odbornou přípravu v zahraničí. Spolková ministryně školství a výzkumu se v posledních letech pravidelně ujímá záštity nad 70 vzdělávacími veletrhy.

Zaměstnanci IfT spolupracují s asi 4.500 německými školami. Přímo ve vyučování na gymnáziích a středních školách informují žáky o vzdělávacích nabídkách zúčastněných vysokýh škol a společností. Celkový počet tímto způsobem osobně oslovených mladých lidí je v současné době kolem 400.000 ročně – se stoupající tendencí. Veletrhů se účastní v průměru asi 75 vystavovatelů, v Berlíně a Hamburku je to 140 až 160.

Zvláštností je: Žáci jsou motivováni a na svoji návštěvu veletrhu se připravují. Kromě příručky, v níž jsou představeni všichni vystavovatelé (celkový náklad v roce 2018: 450 000 výtisků) obdrží podle svého přání závazné termíny pro rozhovory s vystavovateli: to jsou cenné kontakty. Mladí lidé pak mohou vést další spontánní rozhovory.

Zástupce jedné ze špičkových čínských univerzit se v létě roku 2012 vyjádřil: "Nejlepší veletrh pro žáky v Evropě.“ IfT s mnoha zahraničními partnery dobře spolupracuje již po několik let. 

Máte rovněž zájem o spolupráci a účast na veletrhu? Zaměstnanci IfT Vás budou rádi informovat – často ve Vašem jazyce.